Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania OK Zobacz regulamin

Regulamin strony

Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu. Realizacja zamówienia następuje zgodnie z pkt 12. Zamówienie może być również złożone pocztą e-mailową. Jeżeli formularz zamówienia zostanie wypełniony nieprawidłowo, a w przypadku zamówień drogą e-mailową gdy list elektroniczny będzie niezrozumiały, zamówienia takie nie będą realizowane.
 W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.
Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT. (podatek VAT jest doliczany do końcowej sumy zamówienia). Ceny te nie zawierają kosztów przesyłki. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
Towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej
Potwierdzenia przez Sprzedającego wysłanego do niego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy SPRZEDAJĄCYM a KUPUJĄCYM. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu.
Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami).
Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym „Nazwa Sklepu”, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.
Wszystkie produkty prezentowane na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty handlowej w myśl przepisów kodeksu cywilnego.